woensdag 4 januari 2012

Van verleden en heden naar toekomst

Oefening: van verleden en heden naar toekomst !

Met onderstaande oefeningen kan je eens goed naar je eigen levenspad kijken en leren van jouw verleden. Jouw lijn loopt tot nu toe van verleden naar heden. Jij bepaalt zelf of je levenslijn op dezelfde manier doorgaat, of van richting verandert.


                                       
Levensloop: hoe verloopt jouw levensloopbaan ?


We leiden allemaal ons leven. Tussen geboorte en dood gebeurt veel. In het begin zijn we ons van niets bewust. Ons bewustzijn neemt steeds meer toe in ons leven. Het bestuderen van jouw levenslijn kan verhelderend werken.

Je tekent een rechte panoramalijn van 0 tot nu. Onder en boven deze verticale streep laat je een tweede lijn komen die wisselend je positieve en negatieve momenten in je leven weergeeft. Krabbel er wat bij. Geef het een kleur. Vul het nog wat meer in en observeer.

Wat is er nou eigenlijk gebeurt in je persoonlijke leven, met jouw relaties, in je leer- en werksituaties. Welke keuzes heb je gemaakt ? Wat heeft je beïnvloed ? Welke thema’s zijn er in je leven en werken ?

De toekomst ligt in je geschiedenis wordt wel eens gezegd. Daarmee wordt niet bedoeld dat je een ingeslagen weg blijft bewandelen. Het gaat meer om bewustwording van belangrijke momenten, mensen en situaties in je leven. Zodat je keuzes kan maken die beter bij je passen.
Wat leer je van jouw lijn als je er zo naar kijkt ?

Welke afslag .....


Loopbaan: hoe staat het met jouw (werk-)leven ?


Een CV geeft jouw werkverleden tot nu toe weer. Het lijkt een opsomminglijst van wat je gedaan hebt. Maar als je wat verder kijkt dan kan je er heel veel mee. Er zijn diverse organisaties, functies en taken, allerlei opleidingen en cursussen waar je tijd en energie aan hebt besteed.

Echter, niet al deze activiteiten hebben dezelfde waarde voor je. In ieder geval niet als je er nu op terugkijkt. Je kan dus alles wat op je CV staat een waarderingscijfer geven. Elk onderdeel van werk en studie kan je met positieve en negatieve cijfers waarderen. Daarmee krijg je een + en – lijst die je in een keer duidelijk maakt wat je leuk vindt, wat je goed kan, wat je belangrijk vindt. In jouw (werk-)leven.

In feite kan je jezelf niet splitsen in werk en privé als je kijkt naar waarden. Waarden zijn datgene wat voor jou echt belangrijk is in het leven. Wat is voor jou belangrijk? Gaat het je om liefde, relaties, geld, erkenning, succes, geluk, gezondheid, ontwikkeling, etc ? Hoe liggen jouw prioriteiten als je kijkt naar je waarden ?

Op internet en in allerlei boeken kan je tabellen vinden waarin waarden zijn opgesomd. Zet ook daar eens cijfers achter qua belangrijkheid voor je. Door dit te doen krijg je meer zicht op de prioriteiten in jouw leven. Niet alleen wat deze zijn, maar ook in hoeverre je er naar leeft.

Wat leer je over jezelf als je op deze manier naar jezelf kijkt ?


De Reis van je Leven, Rob van Veenendaal, januari 2012