dinsdag 22 oktober 2013

The sky is the limit: laat je verrassen!


Op de flip-over in mijn kantoor staat luid en duidelijk te lezen wat ik doe: Het is mijn taak om mensen te leren begrijpen wat ze nodig hebben om te ontwikkelen tot de mens die ze, zakelijk en privé, willen zijn.
Dat doe ik als sparringpartner door mensen van alles te leren over wat het is om mens te zijn: omgaan met je eigen ambitie, je eigen gevoelens, je eigen normen en waarden, weerstand, obstakels leren wegnemen, discipline en structuur aanbrengen, compassie voelen voor je eigen leerproces en nog veel meer.
We beginnen altijd met een heleboel verhaal en eindigen vaak bij helemaal Niets: ruimte om opnieuw te creëren en vorm te geven aan wat je wilt.

The sky is inderdaad the limit hier! Geen idee welke mogelijkheden zich openen door deze gesprekken, maar wel altijd veel meer dan we ons van te voren konden bedenken.

Coachorganisaties, zoals beroepsverenigingen en opleidingsinstituten hebben het over de baten van coaching die liggen rond 5 tot 25 keer de kosten van dat coachtraject. Wat de precieze cijfers ook mogen zijn, het resultaat is altijd vele malen groter dan de investering. 
Dus laat je verrassen en maak de stap naar mijn kantoor of dat van een collega en durf het gesprek aan te gaan om de hobbels op jouw weg te slechten naar nieuwe mogelijkheden

dinsdag 8 oktober 2013

Creatie komt vanuit Niets

Deze week kwam er een tuinarchitect bij ons langs om ons adviezen te geven over de mogelijkheden van ons buitengebied. Het was een cadeautje van iemand aan ons en we waren heel benieuwd! Wij kennen ons gebied natuurlijk als de beste en daarmee ook alle problemen, onmogelijke klussen en “hoofdpijndossiers”. Laat maar komen die architect! Ze zag alleen maar mogelijkheden, oplossingen en leuke invullingen waar wij nog nooit aan hadden gedacht. Ze gaf ons vanuit het Niets de meest grappige ideeën aan die we zomaar zouden kunnen creëren!

Je hoort het mensen regelmatig zeggen: ze gaan iets nieuws creëren! Op het werk, in huis of tuin, met hun hobby of in hun gedrag. Heel vaak wordt het echter helemaal niet “iets nieuws”,  het wordt een verbetering of een verandering van het oude dat ze niet meer bevalt. Dan is het geen creatie maar eerder een reactie. Let op: beide woorden bevatten dezelfde letters (!) maar betekenen echt iets heel anders.
Creatie is vanuit het Niets en dat betekent dus ook Niets om je aan vast te houden, geen referentiekader, geen startpunt en ook geen eind. Best wel eng eigenlijk…..of toch niet? Ben je in staat om je vorige ideeën, overtuigingen, ervaringen en kennis voldoende los te laten om fris en onbevangen tegen het onderwerp van je Creatie aan te kijken? Dan is echt the sky the limit en zul je verrast kunnen worden! Veel plezier!


woensdag 2 oktober 2013

Op welke signalen vertrouw jij het meest: die van anderen of die van jezelf?

De tijd dat iedereen zich keurig aan de conventie hield en zich gedroeg zoals het van hem of haar werd verwacht, ligt nog helemaal niet eens zo ver achter ons. Het gedachtegoed om uitdrukking te geven aan wie je bent, je eigen passie na te streven en je eigen doelen in het leven te zetten, lijkt zo gewoon als het maar zijn kan maar is het zeker niet. Daar hebben een flink aantal mensen de afgelopen 40 jaar heel hard hun best voor gedaan. Mensen die de grote massa helemaal niet kent, zoals Werner Erhard, de grondlegger van Est en Landmark.

Werner Erhard begon in 1977 met een serie trainingen over zelfontwikkeling en zelfontplooiing (EST) en was zowel heel erg geliefd (door de mensen wiens leven hij voor altijd heeft veranderd en verrijkt) als heel erg verguisd (door mensen die liever niet zagen dat mensen voor zichzelf begonnen te denken). Hij heeft in de jaren ’70 en ’80 de levens van miljoenen mensen geraakt door zijn bijzondere lezingen en trainingen. Zelfontplooiing en zelfontwikkeling werd “normaal” en een recht dat ieder voor zichzelf opeist vandaag de dag.

Werner is nu een zeer geliefd spreker bij vele grote universiteiten in Amerika en grote delen van de westerse wereld om zijn eenvoudige maar ook doeltreffende boodschap van wat het neemt om een volledig integer en verantwoordelijk mens te zijn. In dit hele korte filmpje ( 1 minuut) op You Tube geeft hij aan wat de kern is van zijn werk:

Zoals Koot en de Bie al zei: wees je zelf broeder!